Menu
Obec Kunice
Kunice Oficiální stránky

Historie oddílu

Fotbalové prvopočátky

V roce 1922 byla ustavena Československá asociace fotbalová, sdružující fotbalové kroužky a kluby do 13 žup. Nejdůležitější místo mezi nimi zaujímala Středočeská fotbalová župa. Popularita české kopané se šířila po celé naší vlasti a i v Kunicích a jeho blízkém okolí si chlapci a mladí muži zamilovali ten "kulatý nesmysl" a proháněli ho všude, kde to jen bylo možné. Tehdy to byl většinou jen míč hadrový, protože ten opravdový, kožený I představoval pro tyto nadšence hotové jmění.

Náš první dochovaný záznam o fotbalu v Kunicích pochází z roku 1901 z utkání se soupeřem z Říčan. V těchto počátcích byl zápal pro tělovýchovu velice pestrý, sportu propadlí se věnovali fotbalu, tenisu, Sokolskému cvičení. Fotbalové přátelské zápasy s okolními vesnicemi byly stále častější, až nakonec byl založen fotbalový klub. Zrod organizovaného fotbalu v Kunicích se datuje rokem 1934, kdy mu byla dána pevná organizační základna. Skupinou místních nadšenců propadlých fotbalu byl zde v tomto roce založen Sportovní klub SK Kunice, jehož nástupcem přes období, kdy byl nařízením "shora" po druhé světové válce dočasně oddílem kopané obnovené organizace místního Sokola, je současné občanské sdružení Tělovýchovná jednota FK Kunice. V tomto roce a v těchto dnech si připomínáme sedmdesáté výročí její existence.

Jak to většinou bývá, začátky nebyly lehké. Organizační základna sice byla vytvořena, aktivních fotbalových nadšenců i jejich místních příznivců zde bylo také dosti, ale nebylo kde hrát, chybělo hřiště odpovídajících parametrů. A tak první oficiální utkání nově založeného klubu SK Kunice se uskutečnilo až 13. září 1935 na hřišti ve Strančicích s místním SK, ale zato hned jako mistrovský zápas III. třídy Říčanské oblasti. A pak to šlo dále v pravidelném rytmu nedělních utkání. Kunice hrály svou mistrovskou soutěž jen v tomto prvním roce své existence, v dalších letech se uvádějí jen utkání přátelská, kterým soudcovali vždy vlastní nebo soupeřovi rozhodčí. Lze z toho vyčíst, že registrace klubu nebyla v dalších letech obnovena – zřejmě pro nedostatek finančních prostředků. Inu, návštěvy při hostování na cizích hřištích byly malé a příjem ze vstupného nepatrný, takže na registrační poplatky a honoráře delegovaným rozhodčím asi nebylo. Vždyf i dresy si museli hráči hradit ze svého. Chyběla zatím vlastní sportovní základna – vlastní hřiště, kde by domácí fandové a fanynky mohli morálně podpořit hru svého mužstva.  

Mít vlastní hřiště, to je jako mít vlastní dům
VýstavbaDomácí publikum a vlastní hřiště bývá v komentářích ke sportovnímu klání uváděno jako významný faktor, ovlivňující příznivé výsledky. Kunicím však vlastní hřiště často chybělo a mohou se tím vysvětlit i mnohé neúspěchy z prvních let.

 • 1934 - 1936: Hraje se na hřištích soupeřů nebo na hřišti spřáteleného klubu SK Strančice.
 • 1936 - 1947: Konečně, alespoň na čas, máme vlastní hřiště v Kunicích na pronajatém louce "U Králů". Tento "plac" byl slavnostně otevřen 5. července 1936 za účasti starosty obce p. Bartáka, předsedy fotbalové župy p. Fanty a předsedy našeho klubu p. Prokeše. Pronášely se slavnostní projevy, hrály se hymny a poprvé si zde oficiálně zahrál i náš dorost.
 • 1947 - 1960: V roce 1947 vypověděl majitel pozemku naši smlouvu o pronájmu hřiště a SK Kunice hostují dlouhých 13 let opět na hřišti spřáteleného klubu a svého tradičního sportovního rivala SK Strančice.
 • 1955 ~ důležitý mezník v historii budování vlastní základny: Od obce byl získán pozemek v úžlabí mezi dvěma stráněmi ve východní části obce, příznačně nazvaném "Ve Žlábkách" pod Hůrou, v místě bažin, rybníčků a potůčků, kde se svépomocí začíná budovat definitivní vlastní hřiště.
 • 1960 - 1967: V tomto mezidobí se hraje "Za Fouskem" na pronajaté louce v prostoru dnešního seníku. Mezitím se pokračuje na úpravách pozemku "Ve Žlábkách"
 • 1968 - 1979: Konečně máme opravdu "vlastní hřiště“, i když na podmáčeném pozemku, který se po dešti stává pro hru nezpůsobilý. V období 1973 - 75 jsou svépomocí v "akci Z" postaveny u hřiště šatny za významného finančního přispění obce, kraje i fotbalového ústředí.
 • 1979 - 1986: Hostuje se opět na hřištích ve Strančicích..p Velkých Popovicích, "Ve Žlábkách“: probíhá mezitím rozsáhlá a náročná rekonstrukce hřiště, meliorace a územní úpravy. Hráči, členové a příznivci klubu zde bezplatně odpracovali tisícovky brigádnických hodin. Jim všem patří za tuto obětavou práci velký dík! .
 • 13.července 1986: S velkou slávou za účasti představitelů obce a Fotbalového svazu a v přítomnosti televizních kamer se otevírá rekonstruované travnaté hřiště "Ve Žlábkách". Základ dnešního sportovního areálu v kouzelném přírodním prostředí, který nám mohou závidět kluby daleko vyšších tříd.
 • 1999: Dále pokračuje výstavba sportovního areálu, který byl zahrnut do územního plánu rozvoje obce a oblasti. Bylo dobudováno druhé travnaté fotbalové hřiště a provedeny terénní úpravy pro výstavbu dvou víceúčelových kurtů pro tenis, volejbal, nohejbal i florbal. Pro nedostatek finančních prostředků byla zatím další výstavba pozastavena, oddíl zájemců o tenis byl však již ustaven a shromažďuje finanční prostředky. Do našeho areálu a na naše kvalitní hřiště zajíždějí přední ligové kluby k přípravě před svými důležitými utkáními.
 • 2002: V rekordně krátké době byla v letních měsících tohoto roku postavena svépomocí a za významného přispění našeho hlavního sponzora i nová klubovna, z jejíhož předsunutého balkonu lze přihlížet dění na obou hřištích a potěšit se krásným prostředím našeho areálu. Plány dalšího rozvoje klubu i jeho sportovního areálu však tímto ještě nekončí.

Kunický fotbal v průběhu let

1) Vznik klubu

MužstvoBohužel, rokem vzniku klubu, tj. r.1934 nezačíná jeho nepřetržitá účast v mistrovských soutěžích. Jedním z důvodů pro absenci byl nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na cestovné a odměny pro svazové rozhodčí. Proto byla několik let činnost našeho fotbalového klubu pouze na úrovni přátelských zápasů. V podobné situaci bylo i mnoho okolních týmů, se kterými jsme pravidelně hrávali za soudcování laiků z našich či soupeřových řad. V tomto počínání je jasně patrné ryzí nadšení pro tento sport.

Postupem doby se týmu Kunic podařilo začlenit mezi mužstva, hrajících v organizovaných soutěžích. Jeho tehdejší úspěchy jsou nám bohužel již neznámy a to z důvodu ztráty několika sešitů dobových kronik, které byly pečlivě vedeny. Z tohoto období však máme několik dobových fotografií, na nichž poznáváme hráče, kteří se přičinili o vznik a rozvoj fotbalu v naší obci.

Další nucenou přestávkou v činnosti klubu byla léta protektorátu. V této' době bylo narušeno mnoho aktivit, sportovních nevyjímaje. Avšak i v této těžké době bylo sehráno několik přátelských utkání a tím se i oživilo vlastenecké cítění a sportovní duch v hráčích a ve všech příznivcích.

2) Éra poválečná

V 50. a 60. letech hrají Kunice převážně IV. třídu okresní soutěže Praha-východ. Z již zmiňovaného důvodu, kterým je neexistence domácího hřiště, hrají Kunice své zápasy převážně na hřištích soupeře či v pronajatém areálu sousedních Strančic. Na dobových fotografiích jsou obvyklé sestavy z těchto let.

Z tohoto období se sluší zmínit o jednom našem výjimečném sportovci. Tonda Zima, jak mu všichni říkali, byl talent na všechny sporty, především na fotbal a hokej - talent, jenž se rodí jednou za sto let. "Obounohý" fotbalista s vytříbenou technikou a přesnou střelbou. Škoda jen, že se musel věnovat především hospodářství a tak jeho talent skončil pouze v Kunicích, přestože o jeho služby měli zájem věhlasné kluby té doby.

3) Výkonnostní vzestup od 70. let

MNáš první velký úspěch zaznamenalo mužstvo žáků v sezóně 1970/71 kdy se stalo přeborníkem okresu Praha-východ. Následně se zúčastnilo kvalifikace na mistrovství ČSR žákovských družstev, kde skončilo na druhém místě za ambiciózním týmem DUKL Y Praha.

Tento náš nadějný ročník zaznamenal úspěchy i v kategorii dorostenecké, kde se hned v první sezóně opět probojoval do kvalifikace o přeborníka okresu. Tito fotbalisté, po přechodu do seniorské kategorie, spolu s dalšími hráči drželi výkonnost Kunického fotbalu na stále vysoké úrovni.

V sezóně 1975/76 postoupil náš tým historicky poprvé do okresního přeboru. Sokol Kunice se tak stal tradiční součástí okresního přeboru.

Avšak jeho účinkování v přátelských zápasech i tuto pomyslnou hranici okresu překročilo. Přátelské zápasy s ligovými hokejisty SONP Kladna, či družební zájezdy na Moravu (Kobylí), se staly neodmyslitelnou součástí našich sportovních aktivit, stejně tak i zimní turnaje v Praze na Solidaritě. V roce 1975 se odehrálo naše první utkání se zahraničním soupeřem, kterým byl TSV Brűck z tehdejší NDR.

I v těchto letech jsme pravidelně obsazovali do mládežnických kategorií naše žactvo a dorostence, v seniorské kategorii také rezervní tým.

4) Historie celkem nedávná

Po podzimní části roku 1980 byl tým Kunic s pouhou jednou výhrou smířen se sestupem do II !.třídy. Mužstvo opustilo několik opor i tréninková morálka, což bylo patrné na předváděné hře. V zimě přišel nový trenér a s ním i lepší výkony, které ale na záchranu již nestačily. Mužstvo se však sehrálo a připravilo se na pokus o navrácení do přeboru. To se nakonec podařilo, hlavně díky výborné podzimní části bez prohry.

Další sezóna mělá jediné pozitivum, což byla 13.března 1983 kolaudace našeho škvárového hřiště. Herně jsme nepřesvědčili a následoval opět sestup (bohužel ne poslední) do IIl.třídy. Paradoxně na tuto soutěž se mužstvo připravovalo lépe a vždy se mu po roce podařil postup zpět do, okresního přeboru.

5) Pokoření hranice okresu

Koncem 90-tých let, po dobrých umístěních v konečných tabulkách okresního přeboru Prahy¬východ, má první mužstvo ambice na postup do krajské soutěže - 1.b třídy Středočeského kraje. Ambice jsou potvrzovány dobrými výsledky na zimních turnajích /Kyje, Střešovice/. Po zdařilé sezóně 1998/99 překračuje FK Kunice další významný milník své existence, vyhrává okresní přebor a tím si zajišťuje historicky nejlepší soutěž pro následující sezóny. Postup však znamenal i nové soupeře v dosud pro nás fotbalově neznámých regionů Středočeského kraje. Premiérovou sezónu jsme odehráli v Příbramské skupině a skončili jsme na lichotivé 6. pozici. Následující sezónu jsme strávili v oddělení s týmy Benešovska /11.místo/, rok nato jsme stanuli na 9. místě skupiny Praha ¬východ a západ. V letošní sezóně pro změnu hrajeme v oddělení kutnohorském.

MužstvoVelké zviditelnění našeho útulného sportovního areálu  přineslo od sezóny 2001/02 pravidelné soustředění českého reprezentačního mužstva před důležitými zápasy kvalifikace. Věhlas krásného hřiště se donesl  i k pražským ligovým klubům /Slavia, Bohemians/, které zde trénovaly před svými ligovými resp. pohárovými zápasy.

V současné době naši čest hájí mimo A-týmu i rezervní mužský tým, dorostenci, přípravka a nově vznikající minipřípravka.

Náš klub reprezentuje i družstvo žen, které pod názvem DFK Kunice hraje druhou celostátní ligu.

Lidé okolo FK

Za vším, o čem jsme Vám vyprávěli v předcházejících kapitolách této vzpomínkové brožurky, je třeba vidět lidi, zapálené láskou ke krásné hře jménem fotbal a zaujaté přízní ke svému klubu, jemuž věnují svůj zájem a svůj čas. Je namístě představit Vám blíže náš fotbalový klub a seznámit Vás s lidmi kteří jeho činnost v uplynulých letech řídili a dnes řídí i s naší členskou a sportovní základnou:
Název a adresa naší organizace zní: Tělovýchovná jednota Kunice, fotbalový klub
Kunice 125
pošta Strančice 251 63

Jelikož není možno uvést jména všech obětavých činovníků, kteří fotbalový život v Kunicích v uplynulých létech organizovali a řídili, uveďme zde alespoň některé z těch, kteří působili ve výboru našeho klubu:
Prokeš Jaroslav
Souček Antonín st.
Zdvihal Jan st.
Pokorný
Ota Konopáč
Jindřich st.
Jásek Jan
Arnošt František
Prokš Erich
Dolejš Vladimír st.
Konopáč Jindřich ml.
Hašek Vladimír

V roce 1991 se valná hromada členů fotbalového klubu usnesla na založení občanského sdružení Tělovýchovná jednota Kunice - fotbalový klub, který se stal pokračovatelem a právním nástupcem Tělovýchovné jednoty Sokol. Naše jednota má v současné době 248 registrovaných členů, z toho téměř 40% aktivně provozujících sportovní činnost.

Jak je už dříve uvedeno, naše A-mužstvo hraje v tomto roce. krajskou soutěž Středočeského kraje. Dorostenci hrají okresní přebor pod vedením p. Lukáše Lišky. Již nyní jsou pevnou oporou pro rezervní tým, někteří hrají i za A-mužstvo. V žákovské přípravce se zápalem trénuje a hraje okresní soutěž parta správných kluků ročníku 1994 -96 pod vedení pánů Arnošta Tůmy, Tomáše Skály a Martina Richtera. Pro velký zájem jsme v tomto roce založili i minipřípravku, kde si s míčem hraje a mezi sebou soutěží v péči pánů Jaroslava Schejbala a Zdeňka Zděradičky ti nejmenší fotbalisté, narození v letech od roku 1996. 

Když nahlédnete do "Síně slávy" v naší nové klubovně 1 naleznete zde velkou řadu diplomů, pohárů, klubových vlajek a jiných cenných trofejí z mistrovských i přátelských utkání, turnajů a  pohárových soutěží všech věkových kategorií, které dokládají úspěchy našeho klubu za uplynulých 70 let. A místa pro trofeje a skalpy našich soupeřů je v naší klubovně stále ještě dostatek.

Aktivity naší tělovýchovné jednoty však značně ovlivňují naše omezené ekonomické podmínky.

Jsme nezisková organizace a naše vlastní finanční zdroje ze vstupného na zápasy na vlastním hřišti a z příležitostného pronájmu našeho sportovního a tělovýchovného areálu jsou malé a náš další rozvoj velmi omezující. Významnou pomocí je nám každoroční finanční příspěvek fotbalového svazu na činnost naší dorostenecké a žákovské základny. Přivítali bychom však pomoc dalších sponzorů, jejichž přízeň se nám až na čestné výjimky vyhýbá. Protislužbou a přínosem by jim mohla být jejich propagace nejen v prostoru našeho areálu, ale i mezi našimi sportovními přáteli.

A co ještě říci na závěr?

Tělovýchovná jednota FK Kunice svými aktivitami za celou dobu své sedmdesátileté existence se stala pevnou a neodmyslitelnou součástí sportovního dění a kulturního života, a to nejen ve své obci. Do dalších let jí i obci Kunicím, která je jejím domovem, přejme mnoho dalších úspěchů!

Takže zbývá nám spolu s vámi ještě zvolat přání do dalších let:

 

SPORTU ZDAR A FOTBALU V KUNICíCH ZVLÁŠŤ IPerličky z kronik

V některých našich kronikách nalézáme však velmi pečlivě a barvitě psané záznamy, jimiž kronikář posuzuje výkony soupeřících mužstev i sudích. Zde jsou některé perličky z těchto záznamů:

 • Rozhodčí byl od Všestar koupený, ale spletl si dresy a nadržoval nám. (Všestary - Kunice 1 : 3)
 • Nikdo nepodal svůj průměrný výkon, všichni byli lazaři a Pokorný hrál na hřišti divadlo. (Kralovice - Kunice 5: 3)
 • Domingos si hodil stolku a byla z toho desítka a gól. (Kunice - Sparta Háje 2: 5)
 • Zápas byl velmi líbivý, i když jsme prohráli, protože Adámek měl okénko. (Dobřejovice - Kunice 4: 11)
 • Barták odejel na motorce čtvrt hodiny před koncem utkání s předsedou výboru Bezchlebou na krmení a tak jsme dohrávali o devíti hráčích a prohráli. (Pitkovice - Kunice 5: 3)
 • S Průhonicemi jsme prohráli 0:2 a při konfrontaci jsme marně hledali černocha na kterého bychom to hodili.
 • V útoku bylo pět nemohoucích lenochů a z nich byl ještě nejpohyblivější Bican Bezchleba (Kunice - Hrusice O: 4)
 • Do zápasu jsme nastoupili nekompletní. Ponurý dojem ze zápasu zpestřoval Pepa Pála ze statku (Valoušek), který velmi ochotně se nabídnul, že bude dělat desátého hráče (jedenáctého jsme neměli). Po zatlučení hřebíků v kopačkách a po vyproštění ze svých dlouhých spodků (30o tepla!) se oblékl do našeho dresu a nastoupil. Měl potíže s trenýrkami, jelikož byly "ošemetně" roztržené. On však toho nedbal a statečně hájil naše barvy. Všechna čest a sláva jemu! Jinak na tento zápas radši zapomenout. (Hornoměcholupský SK - Kunice 3: 1)
 • Chyběli nám 2 hráči. Tu se stala nevídaná věc. V rohu klubovny někdo zařval: "Dejte sem trenýrky, už se na to nemohu dívat" a když jsme se obrátili, kdo to asi bude, byl už Valoušek (Pála ze statku) dávno v košili a dlouhýc~ spodkách a zrakem pátral po trenýrkách. Všíchni jsme vypukli v bouřlivý smích a s obdivem pokukovali po staročechovi. (Senohraby -'Kunice 4: 9)
 • Po zápase ve Všestarech k nám přijela z Prahy Čechie VIII. Cestovní náhrada byla pro nás těžko únosná (700 Kč). Návštěva byla mizerná a tak jsme vybrali pouze 350 Kč a ostatní jsme museli sami doplatit. (Potvrzuje se, že každá láska vyžaduje oběti. Kunice - Čechie VIII 2: 5)
 • V prvním poločase nám soudcova I sekretář domácích Vohradník, který nás svým výkonem poškodil a otrávil. Ve druhém poločase nám to pískal zase náš člen Hrdina, který byl věrnou kopií Vohradníka, ale který zase nadržoval nám. Co nám to bylo platné, když jsme zase prohráli. (Popovice - Kunice 4:0)
 • Pokutový kop střílel IIMacínek" a jeho rána byla tak slabá, že skončila ještě před brankou, kam si brankář musel pro míč vyběhnout. (Kunice - Mnichovice 2: 8)
 • Třebaže jsme měli velkou převahu, museli jsme přeci prohrát, neboť soudci bylo sprostě nadáváno z řad strančického obecenstva. Strančice daly jeden gól z ofside a jeden byl zahrán již ze zámezí, což soudce snad neviděl nebo se bál vidět pro fanatismus obecenstva. (Strančice - Kunice 3 : 2)
 • Do Újezda jsme tentokrát jeli přepychově nákladním autem p.Mrzílka (700 Kč). Bohužel, ani tentokráte jsme nedovedli vyhrát. (SK Újezd - Kunice 4: 1)

 

TJKunice

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Datové schránky 2023

DS 2023

Základní údaje

 • Obec Kunice
 • IČ: 00240401
 • Místní části obce: Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice
 • Okres: Praha-východ
 • Počet obyvatel k 30. 6. 2023: 1891

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 20/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 14/10 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/9 °C

Harmonogram svozu odpadů

Svoz odpadu 2024