Menu
Obec Kunice
Kunice Oficiální stránky

Oznámení o konání naháňky

Jak se chovat v přírodě

Vyjádření k případům výskytu divokých prasat v příměstských oblastech

http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Vyjadreni-k-pripadum-vyskytu-divokych-prasat-v-pri.aspx

Bez myslivců by některá zvěř jen těžko přežila

Hezké shrnutí činnosti členů mysliveckého sdružení v zimním období.

http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/bez-myslivcu-by-nektera-lesni-zver-v-techto-mrazech-jen-tezko-prezila-20170120.html

Oznámení SVS k ptačí chřipce

K současnému stavu výskuty ptačí chřipky ve Středočeském kraji vydala Státní veterinární správa přiložené oznámení.

zde ke stažení

Srážky se zvěří

http://www.srazenazver.cz/cz/

Sražené zvěře bohužel přibývá, přehledná mapka, jak tragicky to bohužel vypadá.

Myslivci, rybáři a zahrádkáři se obávají omezení nepůvodních rostlin a zvířat

http://www.silvarium.cz/myslivost/myslivci-ci-rybari-se-boji-omezeni-nepuvodnich-rostlin-a-zvirat

Rizika při střetu se zvěří

Zimní období je velmi rizikové hlavně na silnicích. Jak se krátí den, mnohem častěji dochází ke střetu aut se zvěří. Nelze se mu vyhnout vždy, ale pokud budete pohyb zvířat v některých úsecích předvídat a snížíte rychlost, můžete zahránít život nejenom zvířatům, ale i sobě samým !

Proč se podporují biopásy a vysvětlení co to je

Vysvětlení co to jsou biopásy, jak přispívají k posílení drobné zvěře v krajině a co všechno mohou zemědělci ovlivnit. 

https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr/videos/1247467931961862/

Myslivost a podzim

Velmi zajímavé povídání o práci myslivců očima paní Martiny Novotné, jednatelky ČMMJ.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/216562220400027/

Adoptujte si koroptev

Podpořte návrat koroptve polní do naší přírody.

http://www.koroptvicky.estranky.cz/clanky/o-projektu/ceska-televize--jak-pomahat-koroptvim.html

Myslivost není střílení zvěře

Myslivost je zejména v měsíci, který jí byl zasvěcen, tedy v červnu, velmi často diskutovaná oblast zájmové činnosti. Je to oblast, kde dobré znalosti jsou hlavní podmínkou pro úspěšnou práci.

Základní údaje ČSÚ o honitbách a stavu zvěře

https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-udaje-o-honitbach-stavu-a-lovu-zvere-2015

Co si lze z lesa odnést a co ne?

V létě mnoho lidí přichází do přírody s tím, že by si rádi odnesli houby nebo různé lesné plody. co lze však z lesa opravdu odnést a co nelze? Ne vše co je v lese totiž odnést lze. Níže uvádíme zajímavý článek na toto tém.

V létě to hodně lidí táhne do přírody a lesy nejsou výjimkou. Právě v těchto dnech jsou totiž plné hub a dozrávajících lesních plodů. Jenže ne všechno, co v lese najdete, si můžete odnést domů jen tak.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/165499-co-si-z-lesa-muzeme-odnest-a-co-ne-pokuta-hrozi-i-za-boruvky/
V létě to hodně lidí táhne do přírody a lesy nejsou výjimkou. Právě v těchto dnech jsou totiž plné hub a dozrávajících lesních plodů. Jenže ne všechno, co v lese najdete, si můžete odnést domů jen tak.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/165499-co-si-z-lesa-muzeme-odnest-a-co-ne-pokuta-hrozi-i-za-boruvky/

Jak postupovat při návštěvě divokých prasat na zahradě

Níže najdete literu zákona, která Vám objasní jak postupovat při návštěvě divokých prasat na Vaší zahradě. Každopádně vždy oceníme upozornění na jejich výskyt. Díky své četné migraci je někdy obtížné pro myslivcivce prasata vystopovat a každá informace o jejich pobytu je pro nás velmi nápomocná a můžeme tím efektivně pomáhat při zabezpečení a ochránění Vašich zahrad.

 

Likvidujeme nepotřebná a zastaralá myslivecká zařízení

V letošním roce jsme zahájili likvidaci nepotřebných a nevyužívaných a současně nebezpečných mysliveckých zařízení. Začali jsme v lesíku pod halami. Fotodokumentaci najdete v sekci Fotogalerie.

myslivci/fotogalerie/likvidace-seniku-a-posedu-v-lesiku-pod-halami-61cs.html

Jak je to s nepůvodní faunou a florou u nás

http://zpravy.idnes.cz/invazni-druhy-narizeni-evropske-komise-myval-bolsevnik-veverka-pxl-/domaci.aspx?c=A160804_165947_domaci_fer

Plné znění jednotlivých příspěvků

Jak postupovat při návštěvě divokých prasat na zahradě

Níže najdete literu zákona, která Vám objasní jak postupovat při návštěvě divokých prasat na Vaší zahradě. Každopádně vždy oceníme upozornění na jejich výskyt. Díky své četné migraci je někdy obtížné pro myslivcivce prasata vystopovat a každá informace o jejich pobytu je pro nás velmi nápomocná a můžeme tím efektivně pomáhat při zabezpečení a ochránění Vašich zahrad.

Vysvětlení

Uvádíme zde vysvětlení od pana Ing. Jiřího Dvořáka, z odboru životního prostředí, státní správy lesů a myslivosti z Městského úřadu v Říčanech:

Dle ust. § 54 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti se nehradí se škody způsobené zvěří na pozemcích nehonebních, na vinné révě neošetřované proti škodám působeným zvěří, na neoplocených květinových školkách nebo zahradách ovocných a zelinářských, na stromořadích a stromech jednotlivě rostoucích jakož i na vysokocenných plodinách. Nehradí se rovněž škody způsobené zvěří na zemědělských plodinách nesklizených v agrotechnických lhůtách a dále škody na zemědělských plodinách uskladněných na honebních pozemcích, pokud osoba, která plodiny uskladnila, neprovedla zároveň opatření za účelem účinné ochrany proti škodám působených zvěří podle ust. § 54 „zákona o myslivosti“

Nehonební pozemky se rozumí pro účely „zákona o myslivosti“ – pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mino toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené (řádně ohrazené pozemky jsou pouze ty, které jsou ohrazeny oplocením neprostupným pro volně žijící zvěř, a který je takto neprostupně ohrazen trvale), oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti všechny ostatní pozemky jsou honebními.

Co se tedy tímto zákonem rozumí - pakliže dojde ke vniku zvěře na oplocenou zahradu je nutné zajistit nehonební pozemek proti vniknutí zvěře.. Jak je výše uvedeno, škody na nehonebních pozemcích nelze vymáhat po uživateli honitby.. Dle dostupných informací se jako účinné osvědčilo ve spodní části plotu umístit „kari síť“ (např. do výšky alespoň 50 cm), kdy v kombinaci s podhrabovými deskami by měl být pozemek dostatečně chráněný.

Co dokáží divočáci

Co dokáží divočáci II.

 

Co si lze z lesa odnést a co ne?

V létě mnoho lidí přichází do přírody s tím, že by si rádi odnesli houby nebo různé lesné plody. co lze však z lesa opravdu odnést a co nelze? Ne vše co je v lese totiž odnést lze. Níže uvádíme zajímavý článek na toto tém.

V létě to hodně lidí táhne do přírody a lesy nejsou výjimkou. Právě v těchto dnech jsou totiž plné hub a dozrávajících lesních plodů. Jenže ne všechno, co v lese najdete, si můžete odnést domů jen tak.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/165499-co-si-z-lesa-muzeme-odnest-a-co-ne-pokuta-hrozi-i-za-boruvky/
V létě to hodně lidí táhne do přírody a lesy nejsou výjimkou. Právě v těchto dnech jsou totiž plné hub a dozrávajících lesních plodů. Jenže ne všechno, co v lese najdete, si můžete odnést domů jen tak.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/165499-co-si-z-lesa-muzeme-odnest-a-co-ne-pokuta-hrozi-i-za-boruvky/

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/165499-co-si-z-lesa-muzeme-odnest-a-co-ne-pokuta-hrozi-i-za-boruvky/

 

Myslivost, to není střílení zvěře

Myslivost je zejména v měsíci, který jí byl zasvěcen, tedy v červnu, velmi často diskutovaná oblast zájmové činnosti. Je to oblast, kde dobré znalosti jsou hlavní podmínkou pro úspěšnou práci.

Stát se členem není úplně snadné

Každý člen Českomoravské myslivecké jednoty musí od počátku projít mysliveckými zkouškami, které jsou značně obsáhlé v teorii (péče o zvěř, teorie střelectví, lovectví, kynologie, právo, nemoci zvěře atd.), a vykonat dvakrát praktickou zkoušku ve střelbě z brokovnice a kulové zraně. Součástí je i praxe v mysliveckém sdružení, kde se mladý adept seznamuje s výstavbou mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, posedy, kazatelny), zúčastní se kynologických akcí (výstavy, zkoušky malých a velkých plemen) a teprve po třičtvrtěročním studiu může skládat zkoušku z myslivosti a testy pro získání zbrojního průkazu. To je jen krátký výčet toho, co musí splnit každý, kdo chce získat lovecký lístek, zbrojní průkaz a ve sdružení povolenku k lovu.

Česká myslivost patřila vždy ke světové špičce

V prvopočátcích je pak na loveckých vycházkách doprovázen zkušeným myslivcem, protože teorie o zvěři je základem pro praktické provádění práva myslivosti. To není pouze lov nebo účast na honech, ale především práce v honitbách. Česká myslivost patřila vždy ke světové špičce. Nejedná se pouze o kvalitní trofeje, ale především o péči o zvěř, honitbu, přípravu krmné základny, péči o krmná zařízení a dodržování mysliveckých tradic (troubení, zálomek, poslední hryz).

Jak to chodí v mysliveckém sdružení v Hlasivu

Pro příklad uvedu Myslivecké sdružení Hlasivo, kde jsem dlouholetým členem. Pracuje tu 14 členů. Za sezónu 2001/2002 jsme v zimním období připravili a nasušili: 8 q sena, nasbírali 5 q kaštanů, 3 q žaludů, zakoupili 1 q soli. Hospodář dovezl i zadinu na přikrmování. Pro obec jsme při zalesňování nasázeli přes pět tisíc stromků. Díky práci těchto lidí je pro další sezónu připraveno čtrnáct krmných zařízení. Dva členové vyvěsili a pečují o 430 budek pro všechny druhy ptactva. Dvakrát do roka všichni roznášíme tři sta kusů orální vakcinace proti vzteklině lišek.

Nic se neobejde bez problémů

Jako v každém MS vznikají i u nás různé problémy, které nejsme schopni vyřešit sami. Jeden z nich představují sváteční motorkáři, kteří si nakoupili motorky a ve skupinách po 5 až 15 projíždějí lesními i polními cestami, a to za značného rachotu. Hlavně v období kladení mláďat je toto rušení pro zvěř velmi nepříjemné a zvyšuje úmrtnost u čerstvě narozených mláďat. Stejným problémem jsou víkendoví návštěvníci na troj a čtyřkolkách, kteří jezdí především přímo po polích a po lesích.

Trápí nás i velké plochy oseté řepkou. Úhyn srnčího, které jsme tu našli, se pohybuje vždy kolem devíti deseti kusů ročně. I na silnici, i když poměrně málo frekventované, jsme našli devět přejetých zajíců. To jsou značné škody, kterým se nedá čelit.

Lidé a pobíhající psi versus les

Návštěvník a les je dlouhodobé dilema, protože počet lidí v lese rok od roku roste. Tím roste i počet volně pobíhajících psů všech možných plemen a velikostí - počínaje jezevčíky, vlčáky a konče chrty. Nepomůže ani když majitele upozorníte, že by tato typická lovecká plemena neměla běhat volně. Existuje i druhá možnost. Návštěvník a vášnivý houbař nevlastní psy, ale pak přijde do lesa s dětmi. Houbaři jsou slyšet svým povykováním na velké vzdálenosti. Rozkopané a rozšlapané houby ukazují, že se řada lidí neumí v lese chovat.

Les i myslivce trápí také odpadky a skládky

Velmi častým problémem jsou naházené pytle s odpadky, vyhozené staré peřiny, nábytek, ojeté pneumatiky a černé skládky. Je škoda, že si lidé neváží lesa ani práce myslivců. Rozbité posedy, kazatelny, a hlavně krmná zařízení připravená na zimní přikrmování jsou terčem vandalů, kteří jsou schopni odnést i střechu krmelce, protože byla vyrobena z hliníkového plechu.

Pytláctví - velký problém mysliveckých sdružení

Množí se případy odlovu zveře v době hájení. Vyskytují se v oblasti, kde se chytá zvěř do ok z ocelového drátu, loví se spárkatá zvěř bez ohledu na dobu hájení, období zimního strádání, kladení mladých. Pytlák nebere v úvahu žádnou mysliveckou etiku, hlavní je finanční zisk. Tomuto narůstajícímu problému je třeba věnovat pozornost jak od myslivecké stráže tak ve spolupráci MS s Policií ČR.

Myslivost je především starost, hodně prospěšné práce, kterou všichni myslivci dělají bez nároku na odměnu, hlavně se zájmem o přírodu.

Adoptujte si koroptev!

Podpořte návrat koroptve polní do naší přírody.

Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh. Mezi roky 1935 a 2005 došlo na území České republiky ke kritickému úbytku koroptví populace o závratných 98,7 %. Z mnoha našich zemědělských oblastí koroptev zcela vymizela. Vyhynula také v některých zemích západní Evropy. Jednou z takových zemí je například Irsko, kde dnes naštěstí funguje podobný záchranný program jako je u nás Projekt ČIŘIKÁNÍ, který se zabývá komplexní péčí o koroptev polní.

adopce-koroptve.png

Kohoutek koroptve polní © Jiří Bohdal

Adoptujte si koroptev a pomozte ji navrátit do naší přírody. Polovina finančního výtěžku z adopce bude použita na podporu přímého vypouštění koroptví z přírodě blízkých chovů, druhá polovina bude sloužit na přípravu a realizaci ekologických úprav krajiny. To znamená, že například z jedné tisícikoruny půjde 500 Kč na vypuštění 1 jedince koroptve polní a 500 Kč bude použito na obnovu biotopu polních ptáků. Ze dvou tisícikorun pak bude 1000 Kč použito na vypuštění 2 jedinců koroptve, a tak dál.

CO ADOPCÍ ZÍSKÁTE

 • Pomůžete zachránit tento druh pro další generace, své děti a vnoučata.
 • Podpoříte české zemědělce v biologické ochraně plodin.
 • Zapojíte se do jedné z největších záchranných akcí ohroženého druhu v ČR.
 • Vzkážete ostatním, že Vám na ochraně naší přírody záleží.
 • Inspirujete také své přátele, sousedy, známé či kolegy k pomoci.
 • Pomůžete zlepšit stav zemědělské krajiny pro další druhy polních ptáků a jiná zvířata.

VÝHODY PRO DÁRCE

Dárci od 1.000 Kč automaticky obdrží darovací smlouvu, aby si mohli dar odečíst ze základu daně. Zároveň obdrží slavnostní dekret dárce a jejich jméno bude uvedeno na webových stránkách Koroptvicky.cz.

Dárci od 2.000 Kč budou pozváni na vypouštění koroptví a z jejich jména na webu může vést aktivní odkaz na jimi určené (doporučené) stránky.

Firemní dárci od 5.000 Kč mají možnost umístění malého banneru/loga s odkazem na stránky jako poděkování v rubrice Dárcovství na webu Koroptvicky.cz nebo v příslušné podrubrice k tomu určené.

JAK DAROVAT

Nejlépe bezhotovostním převodem na náš transparentní účet:

Fio banka, č.ú. 2900646930 / 2010

Jako variabilní symbol použijte prosím 060.

Při platbě můžete pro její snadnější určení zadat také zprávu pro příjemce: „adopce“. Zanechte nám prosím zároveň vzkaz na e-mailu info@koroptvicky.cz o daru (částka, odeslána dne, jméno a příjmení).

hejnko-adopce.png

Zimní hejnko koroptve polní © Jiří Bohdal

Staňte se koroptvím tátou nebo koroptví mámou, adoptujte si pár koroptve polní a pomozte tak vzniknout novému rodinnému hejnku. Darovat můžete za sebe, za školu, za firmu, za zájmový oddíl, za sportovní klub, za myslivecké sdružení. Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme a domluvíme s Vámi formu poděkování. Více o životě koroptve polní se dozvíte ZDE.

http://www.koroptvicky.estranky.cz/clanky/darujte/adoptujte-si-koroptev-.html

adopce.jpg

Informace Státní Veterinární Správy pro Středočeský kraj

Informace SVS k ptačí chřipce

Základní údaje

 • Obec Kunice
 • IČ: 00240401
 • Místní části obce: Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice
 • Okres: Praha-východ
 • Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 1628

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 12. 2022
mírné sněžení 0 °C -2 °C
neděle 11. 12. mírné sněžení -2/-4 °C
pondělí 12. 12. mírné sněžení -3/-5 °C
úterý 13. 12. mírné sněžení -3/-8 °C

Harmonogram svozu odpadů

harmonogram