Menu
Obec Kunice
Kunice Oficiální stránky

ZPRÁVA  HS KUNICE -MYSLIVCI KUNICE-MIROŠOVICE-SENOHRABY – o části činnosti v roce 2023

 

V průběhu celého roku 2023 probíhal intenzivní odlov divočáků. Celkem bylo uloveno 65 ks a likvidováno 7 ks úhynů černé zvěře. Každý ulovený kus je opatřen číslovanou plombou, je mu odebrán vzorek tkáně,  který je odeslán na veterinární vyšetření.

Z pravidelných celoročních pozorování jak při individuálním nočním odlovu nebo na krmelištích pomocí termovizí, dále pak dle informací z okolních honiteb konstatujeme, že počet kusů divočáků byl drasticky zredukován.

V současnosti se trvale v hranicích naší honitby pohybuje cca 13 ks černé zvěře, (konkrétně 2 bachyně s malými selaty). Bohužel se tato prasata v podzimním a zimním období při hledání potravy dostávají do kontaktu s okrajovou zástavbou. Informace k této problematice pravidelně uvádíme na našich stránkách a ve zpravodajích místně příslušných obecních úřadů a celoročně telefonicky či osobně řešíme dotazy a stížnosti občanů.

Celoročně je též prováděn pravidelný odlov dančí zvěře k omezení škod na nových lesních porostech a zemědělských plodinách.

V podzimních a zimních měsících probíhá pravidelné přikrmování zvěře z důvodů strádání v tomto období, a vhodným rozmístěním krmelišť i za účelem odklonění zvěře od zástavby a nové lesní výsadby. Každoročně nakupujeme 2,5-3 tuny ovsa, 1,5 tuny kukuřice, 4q pšenice, 30-50 kg krmné soli obohacené vitamíny a průběžně jsou krmelce doplňovány senem.

Za účelem omezení počtu úhynů při střetech s vozidly průběžně obnovujeme již v minulých letech námi instalované odrazníky a aplikujeme pachové odpuzovače na porostech podél komunikací v místech častých střetů.

Děkujeme zejména zastupitelům obecních úřadů Mirošovice, Kunice a Senohraby za jejich spolupráci a podporu naší činnosti a taktéž všem našim příznivcům z řad místních občanů.

Závěrem chceme zdůraznit, že prvořadým posláním myslivosti je především chov divoké zvěře a její zachování v naší přírodě. Odlov slouží zejména k regulaci stavů a zdravému chovu.

 

V Kunicích dne 20.2.2024                                                            

                                                                                                           Za HS Kunice Pačes Jiří

 

Zpráva Myslivci HS Kunice Aktualizace k 23.10.2023

Doplnění informací o odlovu černé k datu od 1.1.23 do 22.10.23 bylo uloveno 52 ks divočáků.

Dne 14.10.23 byl proveden předem ohlášený hon na černou zvěř zveřejněný na našich stránkách a termín zaslán na všechny OÚ v působnosti honitby Kunice s upozorněním občanům (viz předchozí zpráva).

V oblasti Mirošovic byl zákaz vstupu do probíhajících lečí občany respektován, dokonce majitelé lesních chat čekali bez problémů v autech do skončení leče.

V oblasti Kunic byla situace zcela jiná, zejména arogantní jedinci s volně se pohybujícími     psi nerespektovali výzvy a vstupovali přímo do prostor kam se mělo střílet na vyháněná prasata.

Zákon nám sice umožňuje zakázat po dobu honu vstup do prostoru lovu, ale je zcela nereálné jej v některých případech prosadit.

Z těchto důvodů bude v oblasti Kunic probíhat dále pouze intenzivní individuální noční odlov černé zvěře. Tento odlov je bezpečnější a většina ulovených prasat je právě z něho.

Společné denní hony provádíme zejména za účelem vyhnání prasat z lokalit blízko zástavby, kde si občané stěžují na jejich výskyt, a lokalit kde nelze prase z důvodů bezpečnosti lovit, a to do prostor kde bezpečná střelba možná je.

Dne 28.10.2023 proběhne současně společný hon na černou zvěř na rozhraní sousedních honiteb Hrusice, Kaliště a Kunice v oblasti Senohraby a Mirošovice.

Znovu upozorňujeme vlastníky oplocených soukromých pozemků, zejména lesních a navazujících na volnou přírodu, aby si dostatečně zabezpečili ploty, zejména jejich spodní části, proti proniknutí černé zvěře. Znovu opakujeme, že tyto pozemky nejsou v naší působnosti a za jejich zabezpečení odpovídá ze zákona jejich vlastník.

I při intenzivním odlovu divočáků a postupném snižování jejich stavu, nelze jinak zabránit, zvláště v podzimním a zimním období roku, tomu, aby si prase při hledání potravy nevybralo zrovna vaši zahradu. Toto platí nejen v naší honitbě ale všude kde se divočáci vyskytují.

Pro případné informace a konzultace volejte na tel: Pačes Jiří 602335276 , Ing Jakešová Patrícia 606705357.

Za HS Kunice Pačes Jiří

 

 

MYSLIVCI  KUNICE, MIROŠOVICE - INFORMACE PRO OBČANY - 27.9.2023

Zpravidla již od února a v následujících měsících rodí bachyně prsete divokého mláďata, konkrétně  v Mirošovicích v oblasti houštin naad hřištěm se zdržuje bachyně s několika lončáky a malými selaty, v Kunicích pak v lokalitě Německá hůra je další skupina divočáků se selaty.

Každoročně se zejména na podzim zintenzivní migrace divokých prasat společně s jejich dospívajícími mláďaty. Po sklizni zemědělských plodin na polích již zpravidla nic nezbývá, a proto jsou nuceni se za potravou vydávat všemi směry, často i do několika kilometrových vzdáleností. Hledají zejména myši a různé larvy, nejraději na posekaných loukách či jiných volných prostranstvích. Jediná bachyně s dorůstajícími mláďaty je schopna za noc přerýt celou louku.

Dozrálé, opadané či vyhozené ovoce, zelenina, bioodpad a jiné zbytky potravin vyhozené v blízkém okolí zástavby, jsou pro divoká prasata velkým lákadlem, a často je přilákají do blízkosti domů. Někdy se zatoulají doslova až do ulice.

Místní myslivci i myslivci v okolních honitbách tuto problematiku samozřejmě dopodrobna znají a odlov divokých prasat v souladu s splatnými zákony a za pomoci udělených výjimek celoročně provádějí. Není pravdou, že místní myslivci nic nedělají. Problémy s divokými prasaty řeší naprosto stejně jako v sousedních honitbách, kde je situace totožná.  .

Každoročně jsou prováděny hony, naháňky a celoroční individuální odlov.

V letošním roce 2023 budou provedeny velké hony ve dnech: 14.10.2023, 18.11.2023 a 9.12.2023.

Žádáme občany, zejména majitele psů, aby v tyto termíny omezili pohyb v honitbě.

Mimo tyto hony jsou průběžně prováděny naháňky na černou zvěř dle jejího momentálního výskytu a zejména v podzimním a zimním  období probíhá v nočních hodinách intenzivní individuální odlov černé zvěře.Během dne pak odlov zvěře spárkaté(srnčí a dančí – omezení škod na lesních porostech).

Při lovu myslivci bezpodmínečně dodržují především pravidlo bezbečné střelby.

Zvěř je lovena v místech k tomu vhodných.

Většina myslivců používá vzhledem k husté zástavbě na zbraních při střelbě tlumiče hluku výstřelu.

Informativně uvádíme počty ulovené černé zvěře od.1.1.2023 do 28.9.2023: 42 kusů.

Každý ulovený kus divočáka je opatřen číslovanou plombou , je mu odebrán vzorek a tento je následně  veterinárně vyšetřen.

 

RADY PRO OBČANY

 • Nevyhazovat ovoce ani zbytky potravin do blízkosti zástavby.
 • Zkontrolovat a opravit oplocení svých nemovitistí proti vniknutí zvěře na pozemek. (Oplocené pozemky nejsou součástí honiteb a jejich  zabezpečení je ze zákona odpovědnost vlastníka nemovitosti).
 • V místech částého výskytu divokých prasat v blízkosti nemovitostí doporučujeme použití pachových odpuzovačů, (možno konzultovat a zakoupit u p.Vacka v Říčanech tel.605267533)
 • Při event. setkání s divokým prasetem v klidu ustoupit a dát mu možnost volného úniku.
 • Při procházkách s pejsky, zejména v lese, se vyhýbat hustým porostům, na neudržovaných loukách pak vyšším starým travinám, kde se během dne prasata nejčastěji zdržují.
 • Zásadně se nepřibližovat k poraněnému praseti ani k jinému druhu divoké zvěře (nejnebezpečnější případ střetu). Pokud jej uvidíte, neprodleně volejte na telefon +420 602 335 276 - Pačes Jiří, příp. +420 606 705 357 - Ing. Jakešová Patrície. Na uvedená čísla můžete volat samozřejmě jakékoli dotazy související s myslivostí.

Divoká prasata obecně, krom výjimečných případů, nejsou pro člověka nebezpečná.Vědí o nás díky svým smyslům dříve, než je spatříme, a když nezůstanou ležet v krytu, utečou. Při hledání potravy přirozeně způsobují i škody, ale jsou součástí naší přírody, na kterou mají i pozitivní vliv, a posláním myslivosti je regulovat jejich početní stavy a ne je vyhubit.

Všem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                      

Za  Honební společenstvo Kunice

Pačes Jiří

 

 

 

 

Základní údaje

 • Obec Kunice
 • IČ: 00240401
 • Místní části obce: Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice
 • Okres: Praha-východ
 • Počet obyvatel k 30. 6. 2023: 1891

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
čtvrtek 18. 7. slabý déšť 30/18 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 32/19 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 27/17 °C

Harmonogram svozu odpadů

Svoz odpadu 2024