Navigace

Obsah

Zápis do Mateřské školy v Kunicích

Typ: ostatní

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JARUŠKA KUNICE

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

SE KONÁ V PONDĚLÍ 3. 5. 2021, 16:00 – 18:00 HOD V MŠ KUNICE

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Pro přijetí do MŠ mají přednost děti s místem trvalého pobytu na území spádové obce, která mateřskou školu zřizuje. /Kunice, Vidovice, Všešímy, Horní a Dolní Lomnice/

Do mateřské školy se přijímají děti, které zpravidla dovršily věk 3 let.

Při zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list potvrzený pediatrem a další dokumenty dle Žádosti.

 

                 Ing. Jiří Šíma                                                Ivana Pěkná

                 starosta obce                                              ředitelka MŠ

 

Formuláře budou umístěny od 1.4.2021 na www.kunice.cz/skolka

Lze si je vyzvednout i v MŠ Jaruška od 15.4.2021 od 15:30 do 16:30 hod.

Organizace zápisu závisí na epidemiologické situaci – sledujte web školky.

Zápis dětí do MŠ Jaruška Kunice je zveřejněn od 15.3.2021


Příloha

Vytvořeno: 15. 3. 2021
Poslední aktualizace: 17. 3. 2021 08:28
Autor: