Menu
Obec Kunice
Kunice Oficiální stránky

od 17. 5. 2021 platí standardní úřední hodiny, tj. Po+St 08:00-12:00 + 15:00-18:00.

Úřad sídlí v 1. patře budovy tělocvičny ZŠ.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy mezi 2. až 16. květnem předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno, o termínu zápisu je veřejnost informována včas, a to prostřednictvím informační tabule MŠ, místního tisku a na webových stránkách školy.

Do naší MŠ přijímáme zpravidla děti od 3 let s trvalým bydlištěm ve školském obvodu obce Kunice. Během školního roku je možné přijmout i děti mladšího věku, které v daném školním roce dovrší 3 let (do srpna daného školního roku).  Jsou přijímány na základě výjimky ředitelky mateřské školy v případech hodných zřetele a při volné kapacitě mateřské školy. Tyto děti mohou nastoupit do mateřské školy maximálně 6 měsíců před dosažením 3 let, musí být dostatečně zralé, udržet čistotu, nenosit pleny a zvládnout nastavené požadavky mateřské školy (je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání). S dětmi pracujeme podle Adaptačního programu – viz příloha ŠVP. Ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, zveřejní kritéria pro přednostní přijetí. Při stanovení kritérií se ředitelka školy řídí školským zákonem a doporučením veřejného ochránce práv:

a) trvalé bydliště dítěte                                    b) věk dítěte

 • Termín zápisu vyhlásí ředitelka mateřské školy v období od 2 do 16 května. Termín zápisu zveřejní na vývěsce školy, zřizovatele, na webu   školy, ve zpravodaji obce. Zápis se koná většinou v průběhu jednoho dne.
 • Formulář žádosti a evidenční list je vydáván v mateřské škole a je umístěn na webu školy.
 • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku pěti let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
 • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy.
 • Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí, nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci, nebo si jej převezme v MŠ.
 • Spádová škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí.
 • Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu.
 • Do MŠ se zpravidla přijímají děti s trvalým bydlištěm v obcích Kunice, Vidovice, Všešímy, Horní a Dolní Lomnice.

 

Základní údaje

 • Obec Kunice
 • IČ: 00240401
 • Místní části obce: Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice
 • Okres: Praha-východ
 • Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 1628

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 21. 6. 2021
slabý déšť 28 °C 19 °C
úterý 22. 6. déšť 21/17 °C
středa 23. 6. déšť 21/16 °C
čtvrtek 24. 6. slabý déšť 20/15 °C