Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapové podklady

Mapové podklady

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Obsah

ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLKY

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy mezi 2. až 16. květnem předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno, o termínu zápisu je veřejnost informována včas, a to prostřednictvím informační tabule MŠ, místního tisku a na webových stránkách školy.

Do naší MŠ přijímáme zpravidla děti od 3 let s trvalým bydlištěm ve školském obvodu obce Kunice. Během školního roku je možné přijmout i děti mladšího věku, které v daném školním roce dovrší 3 let (do srpna daného školního roku).  Jsou přijímány na základě výjimky ředitelky mateřské školy v případech hodných zřetele a při volné kapacitě mateřské školy. Tyto děti mohou nastoupit do mateřské školy maximálně 6 měsíců před dosažením 3 let, musí být dostatečně zralé, udržet čistotu, nenosit pleny a zvládnout nastavené požadavky mateřské školy (je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání). S dětmi pracujeme podle Adaptačního programu – viz příloha ŠVP. Ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, zveřejní kritéria pro přednostní přijetí. Při stanovení kritérií se ředitelka školy řídí školským zákonem a doporučením veřejného ochránce práv:

a) trvalé bydliště dítěte                                    b) věk dítěte

  • Termín zápisu vyhlásí ředitelka mateřské školy v období od 2 do 16 května. Termín zápisu zveřejní na vývěsce školy, zřizovatele, na webu   školy, ve zpravodaji obce. Zápis se koná většinou v průběhu jednoho dne.
  • Formulář žádosti a evidenční list je vydáván v mateřské škole a je umístěn na webu školy.
  • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku pěti let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
  • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy.
  • Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí, nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
  • Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.
  • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci, nebo si jej převezme v MŠ.
  • Spádová škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí.
  • Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu.
  • Do MŠ se zpravidla přijímají děti s trvalým bydlištěm v obcích Kunice, Vidovice, Všešímy, Horní a Dolní Lomnice.