Navigace

Obsah

 Zpravodaj obcí
Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice

Zpravodaj 1 2021 (4.69 MB)

Zpravodaj 4 2020

Zpravodaj 3 2020

Zpravodaj 2 2020

Zpravodaj 1 2020

Zpravodaj 4 2019

Zpravodaj 3 2019

Zpravodaj 2 2019

Zpravodaj 1 2019

Zpravodaj 4 2018

Zpravodaj 3 2018

Zpravodaj 2 2018

Zpravodaj 1 2018

Zpravodaj 4 2017

Zpravodaj 3 2017

Zpravodaj 2 2017

Zpravodaj 1 2017

Zpravodaj 4 2016

Zpravodaj 3 2016

Zpravodaj 2 2016

Zpravodaj 1 2016

Zpravodaj 4 2015

Zpravodaj 3 2015

Zpravodaj 2 2015

Zpravodaj 1 2015

Zpravodaj 4 2014

Zpravodaj 3 2014

Zpravodaj 2 2014

Zpravodaj 1 2014

Zpravodaj 4_2013

Zpravodaj 3 2013

Zpravodaj 2 2013

Zpravodaj 1 2013

Zpravodaj 4 2012

Zpravodaj 3 2012

Zpravodaj 2 2012

Zpravodaj 1 2012

Zpravodaj 4_2011

Zpravodaj 3_2011

Zpravodaj 2_2011

Zpravodaj 1_2011

Zpravodaj 4_2010

Zpravodaj 3_2010

 

Zpravodaj obcí Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice vydává Obecní úřad Kunice čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec) v nákladu 850 výtisků zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875.

Uzávěrka jednotlivých čísel je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce. Inzerci do zpravodaje můžete zadávat v úředních hodinách na OÚ Kunice nebo zasílat elektronicky na faltova@kunice.cz. Inzeráty jsou zpoplatněny dle následujícího ceníku:

černobílá inzerce:

barevná inzerce:

 

Tiskový zákon vyžaduje pro zveřejnění příspěvku tyto základní údaje o autorovi - jméno, příjmení, ulice, město, psč, nepovinně telefon. (údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku ).

Přijmeme pro publikování každý podepsaný příspěvek i takový, s kterým nebudeme souhlasit, ale nesmí porušovat zákony a etiku. Inzerce ve zpravodaji je placenou službou a také jediný příjem tohoto zpravodaje. Vaše příspěvky, náměty, rady, stížnosti můžete odevzdat osobně nebo vhodit do schrány OÚ Kunice nebo zasílat na faltova@kunice.cz nebo na info@kunice.cz.