Navigace

Obsah

POVINNOSTI RODIČŮ A BEZPEČNOST DĚTÍ


Provoz školky: pondělí - pátek 7:00-16:45 hod.

Povinnosti rodičů:

Rodiče doprovázejí dítě až do šaten. Nelze tolerovat pouštění samotných dětí od vrátek! Po převléknutí předají rodiče dítě učitelce. Učitelky odpovídají za bezpečnost dítěte od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům a nebo zástupcům předají. 

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání pověřit písemně jinou osobu (formuláře u třídních učitelek nebo ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají  dítě nikomu jinému než jeho rodiči!!! Pokud pověření bude trvalého charakteru, lze jej zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.

Dítě v MŠ potřebuje sportovní oblečení, přezůvky, pyžamo,kartáček na zuby a kelímek.Všechny věci si ukládá do prostor označených svou značkou.

Konzultační hodiny lze vždy předem domluvit se všemi zaměstnanci školy.

V době odpočinku 13:00-15:00 prosíme nevolejte do MŠ !!!!!!!

Omlouvání dětí: vždy nejdéle do 8:00 hod, telefonicky i SMS. První den po nemoci nutný příchod do 8:00 hod nebo telefonické nahlášení nastoupení dítěte do MŠ.

Vyzvedávání dětí z MŠ: po obědě od 12:30 do 12:45, odpoledne od 15:30 do 16:45 hod. Při vyzvedávání dětí doporučujeme rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry, popř. k úklidu hraček.

Platby:

Platby jsou splatné do 15. měsíce, stravné se platí vždy na měsíc dopředu, předškoláci školné neplatí.