Navigace

Obsah

CHARAKTERISTIKA ŠKOLKY


Mateřská škola Kunice sídlí v příjemném, klidném prostředí s velkou zahradou, která je dětmi celoročně využívána. Škola zajišťuje v těsné součinnosti s rodinou všestrannou výchovu dětí předškolního věku. Máme čtyři třídy - dvě smíšené - lvíčátka a tygříky a dvě pro předškoláky - liščata a medvíďata - s celodenní péčí k dětem ve věku od 3 - 6 let. Kladem takového soužití je vytváření přirozených situací pro zakládání a upevňování kulturních, hygienických a společenských návyků, pro působení v mravní výchově, pro rozvoj citových vztahů. Starší děti jsou příkladem pro mladší děti, učí se jim pomáhat, ochraňovat je. Mladší si pak napodobením a příkladem, tedy cestou nejpřirozenější osvojují řadu potřebných návyků, schopností a dovedností. Jednotlivé projekty volíme podle aktuální situace - např. svátky, roční období apod., snažíme se o návaznost na předchozí znalosti dětí. Při výchovně vzdělávací práci dbáme důsledně na individuální přístup k dětem podle jejich potřeb, schopností a zájmů. Důležitý je i postoj učitelky k výkonům dítěte - její reakce, povzbuzení, hodnocení. Je zde využívána dlouholetá pedagogická praxe učitelek.

Dvoutřídní MŠ působí od září 2009 v nové budově, která byla přistavena k  budově původní. K dispozici jsou následující prostory: vstupní hala, dvě šatny, dvě herny, prostorná jídelna, dvě ložnice, kuchyň, sklady potravin, hygienické a provozní zázemí. V herně původní budovy budou probíhat jazykové a umělecké aktivity. Podkroví budovy je využíváno jako kancelář a sklad. Celková kapacita a vybavení místností odpovídá počtu 47 dětí.

V roce 2010 proběhla rekonstrukce staré budovy školky a od září 2010 v ní byla zřízena třetí třída s 22 místy.Pro velký počet dětí bylo v roce 2017 částečně zrekonstruováno podkroví staré budovy a vznikla zde čtvrtá třída s 12 místy.

Zahrada (rozloha 5000m²) s lesoparkovou úpravou obklopující budovu školky je rozdělena na dva samostatné celky, lze ji využívat víceúčelově v průběhu celého roku.Ve východní části jsou umístěny hrací prvky, které budou postupně dle finančních možností doplňovány. V západní části zahrady stojí velký dřevěný pavilon sloužící nejen ke hrám a uskladnění venkovních hraček, ale také jako místo k dětské tvořivé práci a v letních měsících jako jídelna. Poblíž skluzavek a houpaček je pískoviště chráněné stínem vzrostlých stromů. Plastový domeček dětem poskytuje „tajemné“ soukromí. Atmosféru zahrady umocňuje květinová výzdoba, o kterou se děti pomáhají starat. K činnostem a hrám dětí je zahrada využívána prakticky po celý rok. Přináší dětem nejen volný pohyb, ale také velké množství inspirace. Za příznivého počasí podnikáme s dětmi vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, spojené s různorodými aktivitami.